logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 października 2014 r.

ZP. 271.59.2014

 

Z A W I A D O M I E N I E

O   W Y B O R Z E    N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J    O F E R T Y

 

                Informuję, że w dniu 15 października 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę pasa drogowego Ceradz Kościelny-Jankowice - budowa chodnika

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

Cena brutto - 589 525,27 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

KOSBRUK Mateusz Mikitow

Kopydłowo 5/1 62-270 Kłecko

599 706,95

99

2.

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

694 553,14

98

3.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

589 525,27

100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16/10/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-10-16 09:09:49)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-10-16 09:09:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-10-16 09:09:49)