logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16 października 2013 r.

ZP. 271.65.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 16 października 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika na odcinku Lusowo-Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR BRUK Sp. Z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

Cena brutto - 797 869,93 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  8 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

Ul. Dukielska 12, 60-476 Poznań

905 801,18

(po poprawieniu omyłek)

99

2.

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

987 229,49

(po poprawieniu omyłek)

97

3.

Konsorcjum:

Lider: Firma Usługowo-Handlowa „ANNA" Anna Białobrzycka

Ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno

Partner: Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki

Os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200 Gniezno

1 491 244,69

(po poprawieniu omyłek)

94

4.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak

1 044 523,79

(po poprawieniu omyłek)

x

5.

RB GROUP Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 515D, 62-064 Plewiska

1 018 898,86

(po poprawieniu omyłek)

95

6.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR BRUK Sp. Z o.o.

Os. Winiary 22/3, 60-665 Poznań

797 869,93

(po poprawieniu omyłek)

100

7.

Vigen Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29, 62-090 Rostworowo

911 209,08

98

8.

STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1 015 694,16

96

 

 

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp., i tym samym nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego RAT-BUD Jacek Ratajczak Ul. Kasztanowa 7, 62-004 Czerwonak została uznana za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21/10/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-10-16 10:29:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-10-16 10:29:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-10-16 10:29:55)