logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 16 września 2014 r.

ZP. 271.48.2014

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 16 września 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową dróg - III zadania.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

część 1, 2: Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan

Ul. Grzybowa ¾ 62-030 Luboń

Cena oferty części 1: 750,30zł.

Cena oferty części 2: 1 057,80zł.

 

Część 3: Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa ¾ 62-030 Luboń

Cena oferty części 3: 1 599,00zł.

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Część 1

(liczba 

uzyskanych punktów)

Część 2

(liczba  uzyskanych punktów)

Część 3

(liczba  uzyskanych punktów)

1.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5,

62-050 Mosina

1675,00

(98)

1795,00

(99)

1675,00

(99)

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4

62-030 Luboń

1599,00

(99)

2337,00

(98)

1599,00

(100)

3.

Jan Grzempa

Ul. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

750,30

(100)

1057,80

(100)

725,70

(x)

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania w zakresie części nr 3 wykluczono firmę Jan Grzempa Ul. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. nie uzupełnił dokumentu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą w zakresie części 3 na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a ustawy Pzp umowy na część nr 1 i 2  mogą zostać zawarte po dniu 17/09/2014 r.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa na część nr 3  może zostać zawarta po dniu 22/09/2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-09-16 14:28:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-09-16 14:28:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-09-16 14:28:21)