logo
logo bip

  

   Tarnowo Podgórne, dnia 15 września 2009 r.

BOP. 3412-52/09

 

OGŁOSZENIE

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na poprawę dostępności

do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę

obwodnicy Tarnowa Podgórnego

 

 

 

         Wójt Gminy Tarnowo Podgórne informuje, że w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej ogłoszonym w dniu 14 września 2009 r. dokonał w dniu 15 września 2009 r. ponownego badania i oceny ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niegraniczonego na poprawę dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego.

 

W wyniku powyższych czynności wybrano ofertę konsorcjum firm:

APRIVIA S.A.

BETPOL S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe DROMOST Sp. z o.o.

ul. Skórzewska 35

62-081   Przeźmierowo

w cenie 9.987.907,24 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

Załączniki:

            - druk: ZP-12, ZP-18, ZP-19, ZP-21

pobierz: druki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2009-09-16 11:40:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2009-09-16 11:40:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2009-09-28 13:30:53)