logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 sierpnia 2018 r.

WOP.271.56.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 14 sierpnia 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację boiska w Batorowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

MARDO-SPORT Sp. z o.o.

Ul. Wydmowa 10

62-041 Puszczykowo

Wartość brutto: 412 404,66 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

REDOPOL Sp. z o.o.

ul. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

414 510,00

[59,70]

60

[40]

99,70

2.

P.H.U. „INSTAL" ZŁOTÓW

Marcin Kilichowski

ul. Staszica 10a

77-400 Złotów

438 456,55

[56,43]

60

[40]

96,43

3.

CT SPORT Sp. z o.o.

ul. Tomasza Drobnika 43

60-693 Poznań

444 520,86

[55,67]

60

[40]

95,67

4.

MARDO-SPORT Sp. z o.o.

Ul. Wydmowa 10

62-041 Puszczykowo

412 404,66

[60]

60

[40]

100

 

Zamawiający informuje, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po 21 sierpnia 2018r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-08-16 09:14:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-08-16 09:14:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-08-16 09:14:37)