logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 13 sierpnia 2010 r.

BOP.3412-51/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo - jezdnego Ceradz Kościelny - Jankowice - etap I

 

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 13 sierpnia 2010 r. została wybrana na podstawie art. 94 ust.3 oferta kolejnego wykonawcy na budowę ciągu pieszo - jezdnego Ceradz Kościelny - Jankowice - etap I.

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy przez Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski wybrana została oferta firmy:

 

BUDROMEL Mateusz Cegłowski

Złotkowo, ul. Srebrna 2

62-002  Suchy Las

w cenie 402.863,18 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że  zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16 sierpnia 2010 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-08-16 10:08:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-08-16 10:08:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-08-16 10:08:58)