logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 czerwca 2016 r.

ZP. 271.25.2016

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 15 czerwca 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Lusowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Democo Poland Sp. z o.o.

Ul. Sowia 6/1

62-080 Tarnowo Podgórne

Cena brutto: 8 958 394,94 zł

Oferta otrzymała 99,14 punktów. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 10 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty

w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe

„Budopol - Poznań" Sp. z o.o.

Ul. Dziadoszańska 10

61-248 Poznań

11 853 301,92 zł

[x]

60

[x]

x

2.

Skanska S.A.

Ul. Gen J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

10 195 623,16 zł

[85,23]

84

[3]

88,23

3.

Konsorcjum:

Lider: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo Handlowe Sp. Jawna

Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

Partner: M-Plus Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

9 682 526,72 zł

[89,75]

84

[3]

92,75

4.

Zakład Remontowo-Produkcyjny

Budownictwa Popławski

Ul. Rodawska 32A

61-312 Poznań

10 120 513,04 zł

[x]

84

[x]

x

5.

Konsorcjum Firm:

ERG TECHNOLOGY S.A.

Ul. Modelarska 12, 40-142 Katowice

INFRACON Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Senatorska 22, 60-326 Poznań

10 957 698,00 zł

[79,30]

84

[3]

82,30

6.

FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA

PIOTR SZYMAŃSKI

Ul. Ostatnia 35

60-102 Poznań

9 261 002,70 zł

[93,83]

84

[3]

96,83

7.

CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Grunwaldzka 475,

62-064 Plewiska

10 359 939,92 zł

[83,88]

72

[2,57]

86,45

8.

Democo Poland Sp. z o.o.

Ul. Sowia 6/1

62-080 Tarnowo Podgórne

8 958 394,94 zł

[97]

60

[2,14]

99,14

9.

PKOB WEGNER Sp. z o.o. Sp.k.

Rudki 10

62-240 Trzemeszno

10 960 145,32 zł

[79,28]

60

[2,14]

81,42

10.

Firma Budowlana Dota Sp. z o.o. Sp. K

Ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

10 393 319,71 zł

[83,61]

84

[3]

86,61

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono oferty nw. firm:

1.    Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol - Poznań" Sp. z o.o. Ul. Dziadoszańska 10 61-248 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca samodzielnie, bez zgody Zamawiającego zmienił w kosztorysie opis pozycji nr 157:

Kosztorys ofertowy - budowlany Poz. 157

Jest „Dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu hydraulicznego o udźwigu 630.0 kg, prędkość 0,62 m/s, ilość przystanków 4, ilość dojść 4, ilość osób 8, wys. podnoszenia 12,0 m, kabina przeszklona".

Powinno być „Dostawa, montaż i odbiór techniczny dźwigu hydraulicznego o udźwigu do 1000 kg, prędkość 0,62 m/s, ilość przystanków 4, ilość dojść 4, ilość osób 8, wys. podnoszenia 12,80 m, kabina przeszklona".

 

2.    Zakład Remontowo-Produkcyjny Budownictwa Popławski Ul. Rodawska 32A 61-312 Poznań - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. W kosztorysie ofertowym Wykonawcy brak dodatkowych pozycji: ułożenie geowłókniny w ilości 56,00m2 oraz ułożenie żwiru płukanego 16/30 gr. 5cm w ilości 2,55m3

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21/06/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-06-16 08:13:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-06-16 08:13:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-06-16 08:13:44)