logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 16 czerwca 2011 r.

BOP. 271.36.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę bieżni czterotorowej

oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Lusowie

 

 

 

         Informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę bieżni czterotorowej oraz skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej w Lusowie.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

TRECOURT Paweł Bartusiak,

Dłusko Gryfickie 27 74-110 Banie

  Cena oferty: 118.413,16 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

  • 1. HEMET Sp. z o.o. ul. Fabryczna 23A 65-001 Zielona Góra

Cena oferty: 148.983,70 zł brutto,  liczba punktów 99

 

  • 2. TRECOURT Paweł Bartusiak, Dłusko Gryfickie 27 74-110 Banie

Cena oferty: 118.413,16 zł brutto, liczba punktów 100

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
16.06.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-06-16 10:44:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-06-16 10:44:22)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-06-16 10:44:22)