logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 maja 2012 r.

ZP. 271.8.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 15 maja 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i rozbudowę placów zabaw na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez Magic Garden Daniel Gacek Ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość

Cena brutto: 211 843,88 zł.

 

W postępowaniu wpłynęło 12 ofert:

 • 1. Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz Ostrowite 38, 87-400 Golub-Dobrzyń - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:
 • a) zestaw zabawowy w systemie modułowym, gdzie wysokość swobodnego upadku wynosi max 120 cm. Zamawiający wymagał w SIWZ wysokości min. 130cm,
 • b) Ławkę na kątownikach nr kat. 078 o długości 1,8 m z drewna sosnowego. Zamawiający wymagał w SIWZ ławkę o długości 1,9m z drewna dębowego,
 • c) Sześciokąt wielofunkcyjny o wysokości 2,0m. Zamawiający wymagał w SIWZ 2,40m.
 • d) Ściankę wspinaczkową o wysokości 1,9m. Zamawiający wymagał w SIWZ 2,5m,

•e)      Zestaw zabawowy B nr kat. 08-1077 o wysokości 120 cm. Zamawiający wymagał w SIWZ 1,5m.

Cena brutto: 243 152,61 zł.

2. ASTRUS Rafał Nagrabecki Ul. Orla 13a/4, 75-727 Koszalin - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

 • a) Zjeżdżalnię o wysokości 1,2m. Zamawiający wymagał w SIWZ 1,5m,
 • b) Ławkę o długości 1,8m. Zamawiający wymagał w SIWZ1,9 m.

Cena brutto: 237 375,68 zł. Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową. Cena brutto po poprawieniu: 237 374,73 zł.

 

3. PPHU EXPO-DREW Pacan Kazimierz Sołek 5, 26-300 Opoczno - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

 • c) Huśtawkę na sprężynie „konik" wykonaną ze sklejki wodoodpornej. Zamawiający wymagał w SIWZ huśtawkę wykonaną z HDPE,
 • d) Zjeżdżalnię z daszkiem „Marek" o wysokości 1,2m. Zamawiający wymagał w SIWZ 1,5m,

•e)      Ścianę wspinaczkową o wysokości 2m. zamawiający wymagał w SIWZ 2,5m.

Cena brutto: 218 606,67 zł.

4. PPHU DREWNOGRÓD Robert Lis Podzamcze, ul. Źródlana 14 26-065 Piekoszów - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

 • f) Zjeżdżalnię - zestaw PZ 317 o wysokości 1,2m. Zamawiający wymagał w SIWZ 1,3m,
 • g) Zestaw zabawowy PZ300 Wys.1,2m. Zamawiający wymagał w SIWZ 1,5m,
 • h) Urządzenie sprawnościowe PZ 356 o wysokości 2,22m z niezakrytym dachem. Zamawiający wymagał w SIWZ urządzenia o wysokości 2,4m z zakrytym dachem,
 • i) Urządzenie linearne - stożek duży o wysokości 3,5m. Zamawiający wymagał w SIWZ 4,0m.

Cena brutto: 250 249,65 zł.

 

•5.      MEVIUS s.c. Wojciech Zdeb, Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42, 21-050 Piaski - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

 • a) Zestaw sprawnościowy MONKEY o wysokość 2,2m. Zamawiający wymagał w SIWZ 2,4m,
 • b) Ściankę wspinaczkową o wysokości 2,0m. Zamawiający wymagał w SIWZ 2,5m.

Cena brutto: 186 605,94 zł. Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową. Cena brutto po poprawieniu: 191 341,44 zł.

 

•6.      FirmaFENSTER s.c. Ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

•a)      Zjeżdżalnię w całości wykonaną ze stali nierdzewnej (ślizg, burty, boczki). Zamawiający wymagał w SIWZ, aby boki wykonane były z HDPE,

•b)     Drewno klejone o przekroju 100x100mm. Zamawiający wymagał w SIWZ drewna o przekroju 90x90mm.

Cena brutto: 227 213,96 zł. Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową. Cena brutto po poprawieniu: 232 876,88 zł.

•7.      Magic Garden Daniel Gacek ul. Mieleńska 27, 88-170 Pakość

Cena brutto: 211 843,88 zł.

•8.      SATERNUS Sp. z o.o. Ul. Kościuszki 63, 41-503 Chorzów - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

•a)      Zestaw zabawowy Emil 01 o wysokości 0,9m. Zamawiający wymagał w SIWZ zestawu o wysokości 1,5m,

•b)     Ścianę wspinaczkową - dużą o wysokości 2,2m. Zamawiający wymagał w SIWZ ścianę o wysokości 2,5m.

Cena brutto: 306 425,63 zł. Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową. Cena brutto po poprawieniu: 302 259,71 zł.

•9.      ELTETE - POLSKA Sp. z o.o. Ul. Zakładowa 2, 47-110 Kolonowskie - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

 • a) Zestaw zabawowy Lucek, gdzie zjeżdżalnia ma wys. 1,25m, daszki i osłony boczne wykonane z płyt litego laminatu HPL i brak jest drabinki skośnej. Zamawiający wymagał w SIWZ wysokości 1,3m wykonane z HPE,
 • b) Zestaw zabawowy Tomek 2 o wysokości 1,25m. Zamawiający wymagał w SIWZ wysokości 1,5m.
 • c) Ściankę wspinaczkową o wysokości 2,0m. Zamawiający wymagał w SIWZ 2,5m,
 • d) Urządzenie sprawnościowe PZ 356 o wysokości 2,22m, gdzie powierzchnia dachu nie jest zamknięta. Zamawiający wymagał wysokości 2,4m, gdzie powierzchnia dachu jest zamknięta.

Cena brutto: 270 862,69 zł.

 

•10.  Hydro Wielkopolska Place Zabaw Beata Przepióra Ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

 • a) Zjeżdżalnię Capri o wysokości 1,0m. Zamawiający wymagał w SIWZ 1,5m.

Cena brutto: 205 588,71 zł.

 

•11.  BDM POZNAŃ Sp. z o.o. Ul. Żeromskiego 9, 60-544 Poznań - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

 • a) Piramidę linową o wysokości 3,0m. Zamawiający wymagał w SIWZ 4,0m,
 • b) Ławkę wykonaną z drewna sosnowego. Zamawiający wymagał w SIWZ drewno dębowe,
 • c) Elementy kiwaka wykonane ze sklejki wodoodpornej. Zamawiający wymagał w SIWZ wykonanie z HDPE,
 • d) Karuzelę, w której podłoga wykonana jest ze sklejki antypoślizgowej. Zamawiający wymagał w SIWZ, aby podłoga była z blach ryflowanej,
 • e) Zestaw zabawowy IK-5.25 o wysokości1,2m, gdzie brakuje drabinki ukośnej, zestawu do przewrotów, przeplotni z lin. Zamawiający wymagał w SIWZ wysokości 1,3m.
 • f) Zjeżdżalnię - nr kat. GO-4.12, gdzie boki wykonane są ze sklejki. Zamawiający wymagał w SIWZ, aby boki wykonane były z HDPE.

Cena brutto: 242 126,73 zł.

 

•12.  ARSEN PLAY Maciej Cupiał Ul. Sokoła 13/7, 60-644 Poznań - oferta odrzucona, gdyż treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. Wykonawca zaoferował:

•a)      Zestaw zabawowy Zamek 10 o wys. 1,20m. Zamawiający wymagał w SIWZ wysokości 1,30m,

•b)     Ściankę wspinaczkową o wysokości 2,1m. Zamawiający wymagał w SIWZ 2,5m.

Cena brutto: 263 616,60 zł.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21.05.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-05-16 08:20:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-05-16 08:20:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-05-16 08:20:21)