logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 16 maja 2011 r.

GJO. 271.1.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi

cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostawie obiadów

oraz obsłudze stołówek w szkołach podstawowych

na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Informuje, że w dniu 16 maja 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostawie obiadów oraz obsłudze stołówek w szkołach podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. ul. N. M. Panny 5e 59-220 Legnica

     Region Centralny ul. Gdyńska 54 61-016  Poznań

 Cena oferty: 931.915,69 zł brutto

 

 

W postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

  • 1. DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o. ul. N. M. Panny 5e 59-220 Legnica

Region Centralny ul. Gdyńska 54 61-016  Poznań

Cena oferty: 931.915,69 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 2. F.H.U. „MAX" ul. Poznańska 118, 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 1.491.870,80 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
26.05.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-05-16 09:07:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-05-16 09:07:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-05-16 09:09:48)