logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 16 maja 2011 r.

BOP. 271.25.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg

wewnętrznych ul. Żonkilowa/Nasturcjowa

wraz z sięgaczami w Tarnowie Podgórnym

 

 

          Informuje, że w dniu 13 maja 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę dróg wewnętrznych
ul. Żonkilowa/Nasturcjowa wraz z sięgaczami w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy.

 

Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z o.o.  ul. Sarmacka 7  61-616  Poznań

Cena oferty: 383.390,39 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęło 13 ofert

 • 1. PPHU PEWNIAK Bernadeta Pewniak ul. Skryta 16 62-050 Mosina

Cena oferty: 475.483,89 zł brutto, liczba punktów - 94

 

 • 2. Firma VIABUD Jacek Gruszkiewicz, Walkowice 87, 64-700 Czarnków

Cena oferty: 420.838,60 zł brutto, liczba punktów - 97

 

 • 3. Konsorcjum firm:

PU EUROPARTNERS Sp. z o.o. ul. Myśliborska 24a/27, 03-185  Warszawa

Z.U. „BEN-BRUK" Henryk Socha, ul. Partyzantów 10, 26-640  Skaryszew

Cena oferty: 543.532,82 zł brutto, liczba punktów - 90

 

 • 4. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAT-BUD Jacek Ratajczak

ul. Kasztanowa 7   62-004  Czerwonak

Cena oferty: 398.451,94 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 • 5. P.W. HYDROGAZ Zbigniew Kluj, ul. Rostowska 22, 60-101 Poznań

Cena oferty: 526.936,92 zł brutto, liczba punktów - 91

Po poprawie omyłek rachunkowych cena oferty: 527.182,92 zł brutto

 

 • 6. AGMA Beata Andrzejczak, ul. Sadowa 21, 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 509.224,92 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucona

 

 • 7. Firma Budowlano-Remontowo-Drogowa Dariusz Białobrzycki,

Os. K. Wielkiego 14A/1, 62-200  Gniezno

Cena oferty: 500.656,44 zł brutto liczba punktów - 92

 

 • 8. MATT s.c. ul. Poznańska 62a 62-080 Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 415.587,02 zł brutto, liczba punktów - 98

 

 • 9. Zakład Usług Wielobranżowych JACH-GUM Stanisław Jachimowski

ul. Dukielska 12  60-476   Poznań

Cena oferty: 476.782,96 zł brutto, liczba punktów - 93

 

 • 10. DROBUD Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 25 60-462 Poznań

Cena oferty: 449.278,13 zł brutto, liczba punktów - 96

 

 • 11. DROGBET WIECZOREK Sp. J. Baranowo ul. Rolna 8-10 62-081 Przeźmierowo

Cena oferty: 663.450,93 zł brutto, liczba punktów - 89

 

 • 12. Inżynieria Lądowa VIAPOL Sp. z o.o. ul. Sarmacka 7 61-616 Poznań

Cena oferty: 383.390,39 zł brutto, liczba punktów - 100

 

 • 13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TOR-BRUK Sp. z o.o. os. Winiary 22/3 60-665 Poznań

Cena oferty: 458.848,10 zł brutto,  liczba punktów - 95

 

Poprawiono omyłkę rachunkową w ofercie nr 5:

P.W. HYDROGAZ Zbigniew Kluj, ul. Rostowska 22, 60-101  Poznań

polegająca na błędnym zsumowaniu cen, wartość oferty po przeliczeniu- 527.182,92 zł brutto

 

Odrzucono ofertę nr 6:

AGMA Beata Andrzejczak, ul. Sadowa 21, 62-080  Tarnowo Podgórne - oferta odrzucona na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 ustawy Prawo zamówień publicznych - treść oferty nie odpowiada treści SIWZ - brak wypełnienia pozycji 2 kosztorysu ofertowego - roboty pomiarowe.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
23.05.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-05-16 10:48:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-05-16 10:48:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-05-16 10:48:00)