logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 16 marca 2012 r.

 

 

 

 

 

ZP.271.2.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Informuję, że w dniu 16 marca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez firmę:

Krzysztof Cesar

Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

Cena oferty: 12 177,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W załączeniu zestawienie złożonych ofert wraz z punktacją oraz cenami brutto.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
19.03.2012 r.

 

Zestawienie otwartych ofert

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

 Krzysztof Cesar Planowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Ul. Stefana Balickiego 7/1

60-194 Poznań

 

12.177,00 zł

 

100

2.

Rapalska-Kaczmarek, Grocholewska Architekci s.c.

Ul. Pamiątkowa 27/2

61-505 Poznań

 

19.151,10 zł

 

96

3.

PPP Biuro Urbanistyczne Sp. z o.o.

Ul. Grottgera 26/3

80-311 Gdańsk

 

24.354,00 zł

 

93

4.

Q7 Grupa Projektowa s.c.

Ul. F.Karpińskiego 23

51-144 Wrocław

 

28.167,00 zł

 

92

5.

Studio Koczorowski Filip Koczorowski

Ul. Niecała 14/9

60-805 Poznań

 

16.974,00 zł

 

97

6.

 M&R Biuro Projektów Mieloch Sp. z o.o.

Ul. M.Rataja 106A

61-695 Poznań

 

21.279,00 zł

 

94

7.

API Sp. z o.o.

Ul. Mickiewicza 27/8

60-835 Poznań

 

15.129,00 zł

 

98

8.

 

 

Pracownia Urbanistyczna Ewa Mendel

Ul. Jaworowa 62/9

61-454 Poznań

 

14.760,00 zł

 

99

9.

 

 

Studio Projektów Urbanistycznych i Budowlanych AVANTI

Ul. Józefa Chociszewskiego 21/4

60-255 Poznań

 

19.680,00 zł

 

95

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2012-03-16 09:44:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2012-03-16 09:44:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2012-03-16 09:44:13)