logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 marca 2010 r.

BOP.3411-17/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenów zieleni w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 12 marca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenów zieleni
w Tarnowie Podgórnym

Najkorzystniejszą ofertą w obu częściach jest oferta złożona przez:

 

„PLENER" Zakład Chirurgii Drzew

Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni

Golina, ul. Polna 2

63-200   Jarocin

w cenie:

            część I - 186.026,99 zł brutto

            część I - 42.902,72 zł brutto

 

W każdej części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art.94 ust.2 pkt. 3a ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16 marca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

             - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-03-16 08:05:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-03-16 08:05:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-03-16 08:05:56)