logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 lutego 2011 r.

BOP.271.8.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż oznakowania

pionowego i poziomego na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że
w dniu 15 lutego 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone
w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż oznakowania pionowego i poziomego na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

 

Budowa i Utrzymanie Dróg Ewa Antczak

Baranowo ul. Pogodna 5

62-081   Przeźmierowo

w cenie 159.706,27 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert:

  • 1. Zakład Drogowy ANTCZAK

ul. Lutycka 83, 60-478   Poznań

cena oferty: 178.005,60 zł brutto

  • 2. Zakład Drogowo Budowlany Andrzej Stefaniak

ul. Żelazna 17a/11

cena oferty: 169.664,97 zł brutto

  • 3. LAMA Tomasz Matuszewski

ul. Wysogotowska 65,  62-081  Przeźmierowo

cena oferty: 173.834,67 zł brutto

  • 4. ZABERD S.A.

ul. Jasielska 9a,  60-476   Poznań

cena oferty: 179.523,42 zł brutto

  • 5. Budowa i Utrzymanie Dróg Ewa Antczak

ul. Pogodna 5,  62-081  Baranowo

cena oferty: 159.706,27  zł brutto

 

Poprawiono omyłkę rachunkowa w ofercie nr 1 Zakład Drogowy ANTCZAK w pozycji 46 jest
12 x 238,00 = 476,00 zł, powinno być 12 x 238,00 = 2.856,00 zł, w pozycji 48 jest 10 x 140,00
= 1140,00 zł, powinno być 10 x 140,00 = 1400,00 zł.

Cena oferty po poprawkach 181.375,80 zł brutto

 

Poprawiono omyłkę rachunkową  w ofercie nr 2 Zakład Drogowo - Budowlany Andrzej Stefaniak
w pozycji 46 jest 12 x 238,00 = 476,00 zł powinno być 12 x 238,00 = 2.856,00 zł.

Cena oferty po poprawkach 172.592,37 zł brutto

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 16.02.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-02-16 08:02:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-02-16 08:02:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-02-16 08:02:06)