logo
logo bip
 

      Tarnowo Podgórne, dnia 15 grudnia 2010 r.

BOP.3412-86/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
                    w trybie przetargu nieograniczonego na odtworzenie nawierzchni bitumicznej po
                     robotach kanalizacyjnych w Chybach i Baranowie

 

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 14 grudnia 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na odtworzenie nawierzchni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych w Chybach i Baranowie.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Konsorcjum:

„POL-DRÓG KOŚCIAN" Sp. z o.o.

P.U.B. INFRAKOM Sp. z o.o.

Bonikowo, ul. Dworcowa 29

64-000   Kościan

w cenie  539.598,23 zł brutto.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15 grudnia 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-12-15 09:23:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-12-15 09:23:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-12-15 09:23:06)