logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 listopada 2018 r.

WOP.271.75.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

               

 

Informuję, że w dniu 15 listopada 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia na os. Morskim w Lusówku - etap I.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PPHU RAGAMA

Ul. Chabrowa 18

64-610 Rogoźno

Cena brutto - 574 609,78 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

PPHU RAGAMA

Ul. Chabrowa 18

64-610 Rogoźno

574 609,78

[60]

84

[40]

100

2.

EL-MAR Sp. z o.o.

Plac Wolności 16/5

46-380 Dobrodzień

668 598,61

[51,57]

84

[40]

91,57

3.

NEOXIM Sp. z o.o.

Ul. Smulikowskiego 6/8

00-389 Warszawa

940 649,63

[36,65]

84

[40]

76,65

4.

EFL POLARIS Sp. z o.o.

Ul. Żeromskiego 12a

05-250 Słupno

303 656,30

[x]

84

[x]

x

5.

ROB-BUD Robert Kaczmarek

Ul. Powst. Chocieszyńskich 87

62-065 Grodzisk Wlkp.

870 042,17

[39,63]

72

[34,29]

73,92

6.

ELTEL Sp. z o.o.

Ul. Albańska 17

60-123 Poznań

729 390,00

[47,27]

84

[40]

87,27

7.

SERWISDROGOWY.PL Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2

62-002 Suchy Las

656 613,30

[52,51]

84

[40]

92,51

8.

Elektroinstal Paweł Smużniak

Ul. Akacjowa 7

67-400 Wschowa

857 074,28

[x]

84

[x]

x

9.

ELEKTRO-TELE Damian Śmigielski

Os. Piaskowe 11

62-200 Dalki

664 041,71

[x]

84

[x]

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. Wykonawców i odrzucono ich oferty:

 

EFL POLARIS Sp. z o.o. Ul. Żeromskiego 12a 05-250 Słupno - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp. Dodatkowo oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Elektroinstal Paweł Smużniak Ul. Akacjowa 7 67-400 Wschowa - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp, ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp i tym samym Zamawiający nie miał możliwości ocenić czy nie zachodzi w stosunku do tego Wykonawcy przesłanka wykluczenia, określona w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Ponadto z postępowania odrzucono również ofertę Wykonawcy ELEKTRO-TELE Damian Śmigielski Os. Piaskowe 11 62-200 Dalki - oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny zaproponowanej w ofercie.

 

Zmawiający informuje, iż umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po 20 listopada 2018r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-11-15 08:42:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-11-15 08:42:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-11-15 08:42:19)