logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 listopada 2016 r.

ZP. 271.59.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 14 listopada 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową 3 budynków komunalnych w Sierosławiu wraz z zagospodarowaniem terenu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

„PRO-BUD"

Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52

60-195 Poznań

Cena brutto: 23 985,00 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 7 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

 

Łączna liczba punktów

Inspektor nadzoru branży konstrukcyjno - budowlanej

[pkt]

Inspektor nadzoru branży sanitarnej

[pkt]

Inspektor nadzoru branży elektrycznej

[pkt]

1.

CONY SP. Z O.O.

Ul. Bonin 28/20

60-658 Poznań

32 120,00 zł

[44,80]

na 4 i więcej zadaniach

[20]

na 4 i więcej zadaniach

[10]

na 4 i więcej zadaniach

[10]

84,80

2.

budconsult

DORADZTWO BUDOWLANE

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

19 065,00 zł

[x]

-

-

-

x

3.

Zakład Obsługi Inwestycji

„INBUD" s.c.

Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

38 130,00 zł

[37,74]

na 2 lub 3 zadaniach

[10]

na 2 lub 3 zadaniach

[5]

na 2 lub 3 zadaniach

[5]

57,74

4.

ELJAS Janusz Stróżyński

Os. Słoneczne 11/12

64-700 Czarnków

71 340,00 zł

[20,17]

na 2 lub 3 zadaniach

[10]

na 1 zadaniu

[0]

na 2 lub 3 zadaniach

[5]

35,17

5.

„PRO-BUD"

Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52

60-195 Poznań

23 985,00 zł

[60]

na 4 i więcej zadaniach

[20]

na 4 i więcej zadaniach

[10]

na 4 i więcej zadaniach

[10]

100

6.

Jan Grzempa

Ul. A. Kaźmierczaka 10

64-000 Kościan

20 910,00 zł

[x]

-

-

-

x

7.

LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Zbąszyńska 29

60-359 Poznań

Adres korespondencyjny:

Ul. Skórzewska 35, bud. „K"

62-081 Wysogotowo

123 000,00 zł

[11,70]

na 4 i więcej zadaniach

[20]

na 4 i więcej zadaniach

[10]

na 4 i więcej zadaniach

[10]

51,70

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono nw. oferty:

1. budconsult DORADZTWO BUDOWLANE Ul. Chrobrego 29 64-720 Lubasz - Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w formularzu ofertowym oświadczył,  że zamówienie zrealizuje z udziałem podwykonawców, nie wskazując jednocześnie nazwy podwykonawcy (jeżeli jest znana) i element zamówienia, co było wymagane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przy oświadczeniu Wykonawcy, iż zrealizuje zamówienie przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany podać nazwę podwykonawcy (jeżeli jest znana) i element zamówienia, który będzie wykonywać podwykonawca.

 

2. Jan Grzempa Ul. A. Kaźmierczaka 10 64-000 Kościan - Wykonawca odrzucony na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie wskazał w ofercie doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (inspektorów nadzoru) w sposób przewidziany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które stanowiło jedno z kryteriów oceny ofert.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21/11/2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-11-15 11:58:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-11-15 11:58:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-11-15 11:58:39)