logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 listopada 2016 r.

ZP. 271.54.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 14 listopada 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynków komunalnych w Sierosławiu.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

REMO-BĄCZYK

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

Cena brutto: 1 747 504,98 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

 

Łączna liczba punktów

1.

REMO-BĄCZYK

Ul. Słoneczna 12

62-081 Baranowo

1 747 504,98

[60]

84

[40]

100

2.

Konsorcjum M-Plus

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

Lider: M-Plus Sp. Z o.o.

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

Partner: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Sp.j. Tadeusz i Artur Michalski

Ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno

1 784 560,52

[58,75]

84

[40]

98,75

3.

Zakład Ogólnobudowlany Adam Zając

Ul. Romana Maya 28

64-500 Szamotuły

1 923 461,34

[x]

84

[x]

x

4.

Firma Budowlana Dota Sp. Z o.o. Sp.k.

Ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

2 193 067,07

[47,86]

84

[40]

87,86

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Zakładu Ogólnobudowlanego Adam Zając Ul. Romana Maya 28 64-500 Szamotuły na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Brak w kosztorysie ofertowym dotyczącym sieci wod-kan wycenionej pozycji nr 2 z przedmiaru robót.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 21/11/2016 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-11-15 11:42:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-11-15 11:42:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-11-15 11:42:15)