logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 listopada 2011 r.

BOP. 271.76.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie i pielęgnacja

zieleni na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

         Informuje, że w dniu 14 listopada 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy.

 

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

ul. Zachodnia 4

62-080  Tarnowo Podgórne

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty:

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

Kształtowanie Zieleni Grzegorczyk Sp. J.

Kamionki ul. Porannej Rosy 3

62-023   Gądki

C1         9,72

C2       27,00

C3       27,00

C4     108,00 

C5       37,80

C6       43,20

C7       48,60

C8       32,40

C9     108,00

C10   486,00

C11   540,00

C12   486,00

C13   540,00

50,00

1,68

2,80

0,14

15,00

0,75

0,53

2,00

0,24

0,32

0,52

0,53

0,16

Σ  74,67

2.

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o.

Ul. Zachodnia 4

62-080  Tarnowo Podgórne

C1       10,80

C2         6,48

C3         7,56

C4         7,56 

C5       52,92

C6       38,88

C7       12,96

C8       38,88

C9       12,96

C10     77,76

C11   140,40

C12   129,60

C13     43,20

45,00

7,00

10,00

2,00

10,71

0,83

2,00

1,67

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Σ  89,21

3.

PARK-M Sp. z o.o.

Ul. Piaski 12

33-340  Stary Sącz

C1       16,20

C2       21,60

C3       21,60

C4       16,20 

C5     518,40

C6       16,20

C7     270,00

C8       32,40

C9       32,40

C10   594,00

C11   216,00

C12   540,00

C13   540,00

30,00

2,10

3,50

0,93

1,09

2,00

0,10

2,00

0,80

0,26

1,30

0,48

0,16

Σ  44,72

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
15.11.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-11-15 09:39:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-11-15 09:39:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-15 09:39:35)