logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 listopada 2011 r.

BOP. 271.80.2011

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora

nadzoru nad przebudową dróg i budową kanalizacji deszczowej

 na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

         Informuje, że w dniu 14 listopada 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad przebudową dróg i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

W obu częściach wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk,

ul. Grzybowa ¾ , 62-030  Luboń

Cena oferty cześć I: 13.899,00 zł brutto

Cena oferty cześć II: 10.947,00 zł brutto

W postępowaniu wpłynęło 6 ofert:

 

  • 1. JUBANA POLSKA ul. Grunwaldzka 18a 85-236 Bydgoszcz

Cena oferty cześć I: 30.750,00 zł brutto, liczba punktów - 97

Cena oferty cześć II: 31.980,00 zł brutto, liczba punktów - 96

 

  • 2. PUH REMIX, Kicin ul. Poznańska 13, 62-004 Czerwonak

Cena oferty cześć I: 26.815,23 zł brutto, liczba punktów - 98

Cena oferty cześć II: 28.427,76 zł brutto, liczba punktów - 98

 

  • 3. POWIERNICTWO KORDEK Stanisław Kordek ul. Gdańska 47/31 84-230 Rumia

Cena oferty cześć I: 58.671,00 zł brutto, liczba punktów - 95

Cena oferty cześć II: 61.377,00 zł brutto, liczba punktów - 95

 

  • 4. PHIN CONSULTING Sp. z o.o. ul. Częstochowska 63 93-121 Łódź

Cena oferty cześć I: 33.210,00 zł brutto, liczba punktów -96

Cena oferty cześć II: 30.750,00 zł brutto, liczba punktów - 97

 

  • 5. Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk, ul. Grzybowa ¾ , 62-030 Luboń

Cena oferty cześć I: 13.899,00 zł brutto, liczba punktów - 100

Cena oferty cześć II: 10.947,00 zł brutto, liczba punktów - 100

 

  • 6. HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing ul. Budowlanych 10/4 62-081 Baranowo

Cena oferty cześć I: 16.640,00 zł brutto, liczba punktów - 99

Cena oferty cześć II: 18.160,00 zł brutto, liczba punktów - 99

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
15.11.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-11-15 09:37:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-11-15 09:37:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-11-15 09:37:34)