logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 lipca 2013r.

ZP.271.45.2013

Z A W I A D O M I E N I E

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem budowa

oświetlenia drogowego ulic Jaworowej i Limbowej - etap I

Informuję, że w dniu 15 lipca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem budowa oświetlenia drogowego ulic Jaworowej i Limbowej - etap I.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty. Poniżej zestawienie złożonych ofert wraz z cenami i przyznaną punktacją.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

brutto

Punktacja

1.

 MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie inż. Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5

62-025 Kostrzyn Wielkopolski

 

5 658,00 zł

 

98

 

2.

 

 

P.U.H. „REMIX"

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

5 537,00 zł

99

3.

FILBAR Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bartosz Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Wiry - Łęczyca

1 845,00 zł

100

 

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta firmy:

 

FILBAR Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Bartosz Maćkowiak

Ul. Podgórna 6

62-051 Wiry - Łęczyca

Cena brutto : 1 845,00 zł

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt.3a ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15.07.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-07-15 10:52:13)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-07-15 10:52:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-07-15 10:52:13)