logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 15 lipca 2013 r.

ZP. 271.38.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 15 lipca 2013r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na renowację boiska w Tarnowie Podgórnym przy ul. Nowej.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu MADRO-SPORT Sp. Z o.o. Ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

Cena oferty: 97 293,00 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

AB FACTOR Andrzej Borowski

Ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz

106 340,88

x

2.

MADRO-SPORT Sp. Z o.o.

Ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

97 293,00

100

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane MONOBET Marian Andrzejewski

Ul. Dojazdowa 7, 43-100 Tychy

105 530,33

99

4.

SODEX Sp. Z o.o.

Ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las

119 695,43

98

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę AB FACTOR Andrzej Borowski Ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych - wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Ofertę firmy AB FACTOR Andrzej Borowski Ul. Ołowiana 10, 85-461 Bydgoszcz uznano za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20/07/2013r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-07-15 15:27:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-07-15 15:27:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-07-15 15:27:40)