logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 czerwca 2016 r.

ZP. 271.30.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

            Informuję, że w dniu 14 czerwca 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu pożarniczego.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

RAF-CAR Jacek Zduniak

Ul. Piastowska 35A

06-323 Jednorożec

Cena brutto: 307 500,00 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt.]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt.]

 

Łączna liczba punktów

1.

RAF-CAR Jacek Zduniak

Ul. Piastowska 35A

06-323 Jednorożec

307 500,00

[97]

12

[3]

100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15/06/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-06-15 09:55:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-06-15 09:55:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-06-15 09:55:46)