logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 czerwca 2011 r.

BOP. 271.38.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na renowację

boiska sportowego w Lusówku

 

         Informuje, że w dniu 14 czerwca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na renowację boiska sportowego
w Lusówku

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez:

 

Konsorcjum:

EUROIMPEX Sp. z o.o.

EUROIMPEX Trade Sp. z o.o.

ul. Jeżycka 4/1, 60-863   Poznań

Cena oferty: 338.633,45 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu wpłynęło 8 ofert

 • 1. Panorama II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

Cena oferty: 382.980,84 zł brutto, liczba punktów 97

 

 • 2. SPEED SPORT Sp. z o.o., ul. Staniewicka 1 03-310 Warszawa

Cena oferty: 467.416,03 zł brutto, liczba punktów 93

 

 • 3. ANH Dzięcioł Stanisław, Duczki ul. Poprzeczna 21, 05-200 Wołomin

Cena oferty: 387.479,48 zł brutto liczba punktów 95

 

 • 4. Firma Kaszub Dariusz Kaszuba, ul. Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino - Leszno

Cena oferty: 368.918,44 zł brutto, liczba punktów 99

 

 • 5. NOVA SPORT Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 31/5 70-475 Szczecin

Cena oferty: 383.179,90 zł brutto, liczba punktów 96

 

 • 6. ARIM Sp. z o.o., ul. K. Miarki 33, 58-500 Jelenia Góra

Cena oferty: 382.366,53 zł brutto, liczba punktów 98

 

 • 7. DAWAR Sport Sp. z o.o. ul. Izbicka 5/7 60-458 Poznań

Cena oferty: 412.862,78 zł brutto, liczba punktów 94

 

 • 8. Konsorcjum:

EUROIMPEX Sp. z o.o.

EUROIMPEX Trade Sp. z o.o.

ul. Jeżycka 4/1, 60-863   Poznań

      Cena oferty: 338.633,45 zł brutto,  liczba punktów 100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15.06.2011 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-06-15 09:33:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-06-15 09:33:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-06-15 09:33:08)