logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 czerwca 2010 r.

BOP.3412-33/10

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację kanalizacji sanitarnej i deszczowej w obrębie

budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 14 czerwca 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w obrębie budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

Zakład Budowlano - Montażowy

„Nowo - Instal - Bud" s.c.

Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23

64-300   Nowy Tomyśl

w cenie 345.574,66 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 w związku z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp informuję, że umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
21 czerwca 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-18

            - druk ZP-19

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-06-15 12:37:35)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-06-15 12:37:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-06-15 12:37:35)