logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 maja 2018 r.

WOP.271.24.2018

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Informuję, że w dniu 14 maja 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę toalety w Parku Kanikowskiego w Przeźmierowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

ECOPRODUCT - GIGANT Maja Trębacz-Smola

Ul. Kostrzyńska 168

66-400 Gorzów Wlkp

Wartość oferty brutto: 170 934,63 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

ECOPRODUCT - GIGANT Maja Trębacz-Smola

Ul. Kostrzyńska 168

66-400 Gorzów Wlkp

170 934,63

[60]

84

[40]

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15/05/2018 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-05-15 11:18:59)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-05-15 11:18:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-05-15 11:18:59)