logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 maja 2015 r.

ZP. 271.10.2015

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 14 maja 2015 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane

Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

Cena brutto: 35 301,00zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i terminu płatności był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 18 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

(liczba pkt.)

Termin płatności

W dniach

(liczba pkt.)

Łączna liczba punktów

1.

B&ES Michał Leszczyński

Ul. Wodna 7

87-152 Pigża

61 500,00

(x)

30

(x)

x

2.

PUH REMIX

Ul. Poznańska 13

62-004 Kicin

55 600,92

(62,22)

30

(2,00)

64,22

3.

POWIERNICTWO KORDEK

Biuro obsługi Budownictwa Stanisław Kordek

Ul. Gdańska 47/31

84-230 Rumia

98 400,00

(35,16)

30

(2,00)

37,16

4.

MBJ CORPORATION Sp. z o.o.

Ul. Sabały 60

02-174 Warszawa

177 120,00

(19,53)

30

(2,00)

21,53

5.

KOMPLET INWEST S.j. Tomasz Granops

Elżbieta Prażanowska-Nieboj

Al. 11-go Listopada 91K

66-400 Gorzów Wlkp.

147 600,00

(23,44)

30

(2,00)

25,44

6.

Demiurg Sp. z o.o. Sp.k.

Ul. Płowiecka 11/2

60-277 Poznań

83 640,00

(41,36)

30

(2,00)

43,36

7.

FORMAPROJEKT Marek Bielec

Ul. Zbożowa 6

62-080 Tarnowo Podgórne

79 700,00

(x)

30

(x)

x

8.

Biuro Usług Projektowych i Obsługi Inwestycji Jacek Muller

Ul. Szafranowa 26/1

62-064 Plewiska

69 000,00

(50,14)

30

(2,00)

52,14

9.

Andrzej Dłutkowski

Ul. Słupska 12

60-458 Poznań

96 000,00

(x)

30

(x)

x

10.

PRO-BUD Projektowanie, nadzorowanie, zarządzanie i wykonawstwo budowlane Krzysztof Kaźmierczak

Ul. J. Porazińskiej 52/1

60-195 Poznań

35 301,00

(98,00)

30

(2,00)

100,00

11.

Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k.

Ul. Botaniczna 24/3

60-586 Poznań

107 625,00

(32,14)

30

(2,00)

34,14

12.

Zakład Usług Inwestycyjnych i Doradztwa Technicznego OMNIBUD Andrzej Kaminiak

Ul. Swarożyca 16

61-615 Poznań

32 472,00

(x)

30

(x)

x

13.

ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji Barbara Kubiak

Ul. Polna 48 lok. 4

60-533 Poznań

84 501,00

(x)

30

(x)

x

14.

Biuro Obsługi Budownictwa Kazimierz Symko

Ul. Grunwaldzka 80/1

60-311 Poznań

48 900,00

(70,75)

30

(2,00)

72,75

15.

Projektowanie, Nadzór Budowlany, Wycena Nieruchomości

Wiesław Hajduk

Ul. Botaniczna 13A

70-786 Szczecin

Adres do korespondencji:

Biała Rządowa nr 7

98-350 Biała

99 876,00

(34,64)

30

(2,00)

36,64

16.

Biuro Obsługi Technicznej i BHP

Jan Piwiński

Ul. Palacza 99

60-273 Poznań

73 800,00

(x)

30

(x)

x

17.

Zakład Obsługi Inwestycji INBUD S.C.

Andrzej Cija, Jan Pawlęty

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

43 542,00

(79,45)

30

(2,00)

81,45

18.

BBF Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego 461

60-451 Poznań

169 740,00

(20,38)

30

(2,00)

22,38

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

1.    B&ES Michał Leszczyński Ul. Wodna 7 87-152 Pigża - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowo oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

2.    FORMAPROJEKT Marek Bielec Ul. Zbożowa 6 62-080 Tarnowo Podgórne - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. i nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

3.    Andrzej Dłutkowski Ul. Słupska 12 60-458 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

4.    ABAKUS Prowadzenie i Nadzorowanie Inwestycji Barbara Kubiak Ul. Polna 48 lok. 4 60-533 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, uzupełniając dokument na wezwanie Zamawiającego, nie wykazał braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp na dzień składania ofert.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

5.    Biuro Obsługi Technicznej i BHP  Jan Piwiński Ul. Palacza 99 60-273 Poznań - wykonawca wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca, uzupełniając dokument na wezwanie Zamawiającego, nie wykazał braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp na dzień składania ofert.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Zakładu Usług Inwestycyjnych i Doradztwa Technicznego OMNIBUD Andrzej Kaminiak Ul. Swarożyca 16 61-615 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 w zw. z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie złożył wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20/05/2015 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2015-05-15 08:55:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2015-05-15 08:55:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2015-05-15 08:55:53)