logo
logo bip
 

      Tarnowo Podgórne, dnia 15 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

O  W Y B O R Z E   N A J K O R Z Y S T N I E J S Z E J   O F E R T Y

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Tarnowskich Term w Tarnowie Podgórnym

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Tarnowskich Term w Tarnowie Podgórnym.

W postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

Punktacja

1.

 

KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. spółka komandytowo - akcyjna

Ul. Św. Wojciecha 10

78-100 Kołobrzeg

 

 

 

56 845 505,73 zł

 

 

100 pkt

2.

 

SKANSKA S.A.

Ul. Gen. J. Zajączka 9

01-518 Warszawa

 

 

 

 

58 640 267,47 zł

 

 

99 pkt

3.

 

BUDIMEX S.A.

Ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

 

 

 

 

60 263 374,96 zł

 

 

Oferta odrzucona

 

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

KORNAS DEVELOPMENT Sp. z o.o. S.K.A.

Ul. Św. Wojciecha 10

78-100 Kołobrzeg

w cenie 56 845 505,73 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

 

W postępowaniu odrzucono ofertę nr 3 firmy BUDIMEX S.A.

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca do swojej oferty załączył wymagany w SIWZ wykaz materiałów i urządzeń równoważnych oraz dokumentację, która zgodnie z pkt. 3.2. SIWZ miała na celu potwierdzenie, że materiały i urządzenia zaproponowane w ofercie spełniają wymagania Zamawiającego. Analiza przedstawionych dokumentów przeprowadzona przez Zamawiającego i Projektanta wykazała brak równoważności następujących materiałów i urządzeń: niecki nierdzewne firmy Akvahelp, SPA firmy Jakot, sufity podwieszane Nova, folia Thermofol U 15V (BAUDER).

W związku z powyższym stwierdzić należało, że treść przedstawionej przez Wykonawcę oferty nie jest zgodna z treścią specyfikacji, a zatem zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ofertę odrzucono.

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 25 kwietnia 2013 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Małgorzata Baganc (2013-04-15 15:32:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Małgorzata Baganc (2013-04-15 15:32:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Małgorzata Baganc (2013-04-15 15:32:05)