logo
logo bip

 

 

 

 

 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 kwietnia 2013 r.

ZP. 271.17.2013

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę targowiska gminnego w Tarnowie Podgórnym.   

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych SA Ul. Powstańców Wlkp. 75 64-500 Szamotuły

Cena brutto oferty: 141 716,15zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

P.W. GÓR-BUD Górny Jerzy

Ul. T.B. Komorowskiego 6/192

63-100 Śrem

222 846,37

x

2.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych SA

Ul. Powstańców Wlkp. 75

64-500 Szamotuły

141 716,15

100

3.

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

248 460,00

98

4.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe

ANDER-87 Tomasz i Grzegorz Janaszak

Ul. Poznańska 21

62-040 Puszczykowo

180 554,16

99

 

Zamawiający z postępowania wykluczył firmę P.W. GÓR-BUD Górny Jerzy Ul. T.B. Komorowskiego 6/192 63-100 Śrem - wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie złożył wyjaśnień na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy Pzp. Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Oferta firmy P.W. GÓR-BUD Górny Jerzy Ul. T.B. Komorowskiego 6/192 63-100 Śrem została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20/04/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-04-15 12:45:21)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-04-15 12:45:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-04-15 12:45:21)