logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 14 marca 2013 r.

ZP.271.9.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż oznakowania

pionowego na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że
w dniu 14 marca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone
w trybie zapytania o cenę na dostawę i montaż oznakowania pionowego  na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez firmę:

 

Budowa i Utrzymanie Dróg Ewa Antczak

Baranowo ul. Pogodna 5

62-081   Baranowo

w cenie 95 183,55 zł brutto

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert:

  • 1. Zakład Drogowo - Budowlany Anna Tomczak, os. Dąbrowszczaków 7/39 62-020 Swarzędz; cena brutto-122365,32zł., liczba punktów: 99
  • 2. LAMA Tomasz Matuszewski ul. Wysogotowska 65, 62-081 Przeźmierowo: cena brutto po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej -133810,47zł., liczba punktów: 97
  • 3. FHU Maciej Królikiewicz ul. Izaaka Newtona 8A lok. 18, 60-161 Poznań - cena brutto po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej -125714,61zł., liczba punktów: 98
  • 4. Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABARD SA ul. Wierzbowa 100 62-081 Wysogotowo - cena brutto po poprawieniu oczywistej omyłki rachunkowej - 112078,83zł., wykonawca wykluczony
  • 5. Budowa i Utrzymanie Dróg Ewa Antczak ul. Pogodna 5 62-081 Baranowo - cena brutto: 95183,55zł., liczba punktów: 100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABARD SA ul. Wierzbowa 100 62-081 Wysogotowo - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy.

Oferta Zakładu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZABARD SA ul. Wierzbowa 100 62-081 Wysogotowo została uznana za odrzuconą na postawie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art.94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20.03.2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-03-15 08:09:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-03-15 08:09:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-03-15 08:09:12)