logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 15 marca 2012 r.

BOP. 271.16.2012

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg

na terenie gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

         Informuję, że w dniu 15 marca 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie
o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg na terenie gminy Tarnowo Podgórne.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta złożona przez Tarnowską Gospodarkę Komunalną TP-KOM Sp. z o.o. ul. Zachodnia 4   62-080  Tarnowo Podgórne.

Cena oferty: 301 795,20 zł brutto, liczba punktów - 100

 

Z postępowania Zamawiający wykluczył firmę MARKO Marek Łozowicki ul. Długa 22/2, 64-300 Nowy Tomyśl, ponieważ wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 24 ust.2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Podstawa prawna: art.24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych

           

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 20 marca 2012 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2012-03-15 14:13:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2012-03-15 14:13:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2012-03-15 14:13:08)