logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 grudnia 2017 r.

WOP.271.54.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 14 grudnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej nr 2421P w zakresie budowy chodnika przy ul. Kobylnickiej w Sadach oraz wykonanie umocnienia powierzchni wzdłuż ul. Więckowickiej w Ceradzu Kościelnym.

 

W ramach poszczególnych części wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 1:

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

Cena brutto - 218 813,43 zł.

 

Część 2:

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

Cena brutto - 198 362,01zł.

 

Oferty otrzymały maksymalną ilość punktów 100 pkt. w ramach poszczególnych części.  Bilans ceny i okresu gwarancji w ramach tych części był najkorzystniejszy.

W postępowaniu złożono 4 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Część 1

część 2

 

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

(okres gwarancji w m-ach)

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

Cena brutto oferty w zł [pkt]

(okres gwarancji w m-ach)

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

 

1.

OPTIMO Krzysztof Huliński

Ul. Św. Wawrzyńca 3/33

60-539 Poznań

148 830,00

[X]

(72)

[X]

X

220 785,00

[X]

(72)

[X]

X

2.

Konsorcjum:

1. Yocam Sp. z o.o.

Ul. Świerkowa 29

62-90    stworowo

2. Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o.

Ul. Al. Jerozolimskie 96

00-807 Warszawa

174 739,09

[X]

(-)

[X]

X

228 377,48

[X]

(-)

[X]

X

3.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81C

63-820 Piaski

218 813,43

(po poprawieniu omyłki)

[60]

(84)

[40]

100

298 141,18

(po poprawieniu omyłki)

[39,92]

(84)

[40]

79,92

4.

Oferta wspólna:

TAR-DROG Sp. z o.o. Sp.K.

ul. Poznańska 62a

62-080 Tarnowo Podgórne

PPHU TOM-BUD s.c.

ul. Michalin 25

64-320 Dobieżyn

x

x

198 362,01

(po poprawieniu omyłki)

[60]

(84)

[40]

100

             

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono nw. oferty:

 

OPTIMO Krzysztof Huliński Ul. Św. Wawrzyńca 3/33 60-539 Poznań - oferta odrzucona w części 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty kosztorysów, co było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Konsorcjum:

1.  Yocam Sp. z o.o. Ul. Świerkowa 29 62-090 Rostworowo

2.  Budownictwo Drogowe Vigen Sp. z o.o. Ul. Al. Jerozolimskie 96 00-807 Warszawa

- oferta odrzucona w części 1 i 2 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca nie podał w ofercie długości okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, co było wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Umowy o zamówienie publiczne na część 1 i 2 mogą zostać zawarte po dniu 19/12/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-12-14 12:11:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-12-14 12:11:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-12-14 12:11:52)