logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 13 listopada 2017 r.

WOP.271.50.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

Informuję, że w dniu 13 listopada 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Tarnowo Podgórne, jednostek organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne i instytucji kultury w latach 2018-2019 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

ENEA SA

Ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Wartość brutto: 5 804 098,85 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 1 ofertę.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba punktów

1.

ENEA SA

Ul. Górecka 1

60-201 Poznań

5 804 098,85

100

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 14/11/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-11-14 09:06:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-11-14 09:06:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-11-14 09:06:45)