logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 14 września 2010 r.

BOP.3412-67/10

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizację wejścia do budynku Urzędu Gminy

Tarnowo Podgórne

 

 

 

 

 

            Działając na podstawie art.92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że w dniu 14 września 2010 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  remont i modernizację wejścia do budynku Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta złożona przez:

 

„MALBUD" Zakład Remontowo Budowlany

Eugeniusz Nowak

ul. Zagłoby 5

60-177   Poznań

w cenie 551.071,26 zł brutto.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu.

 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust.2 pkt. 3a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 15 września 2010 r.

 

 

Załączniki:

            - druk ZP-12

            - druk ZP-21

Pobierz: druki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2010-09-14 10:18:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2010-09-14 10:18:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2010-09-14 10:18:54)