logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 lipca 2016 r.

ZP. 271.31.2016

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 14 lipca 2016 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku komunalnego wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej w Tarnowie Podgórnym przy ul. 25 Stycznia 45 - postępowanie powtórzone.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Zakład Instalacji Sanitarnych KOWAL Rober Kowal

Ul. Poznańska 7/4

62-045 Pniewy

Wartość brutto oferty - 245 671,16 zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Okres gwarancji w m-ach

Łączna liczba punktów

1.

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o.

Ul. Bukowska 237

60-189 Poznań

285 236,60

(x)

60

(x)

x

2.

Zakład Instalacji Sanitarnych KOWAL Rober Kowal

Ul. Poznańska 7/4

62-045 Pniewy

245 671,16

(97)

84

(3)

100

 

Zamawiający informuje, iż z postepowania wykluczono Przedsiębiorstwo Usług Technicznych TECHNUS Sp. z o.o. Ul. Bukowska 237 60-189 Poznań na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca uzupełniając dokumenty na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp., nie potwierdził spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na postawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19/07/2016 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2016-07-14 09:50:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2016-07-14 09:50:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2016-07-14 09:50:44)