logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 lipca 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

                Informuję, że w dniu 14 lipca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostawie oraz wydaniu obiadów w szkołach na terenie Gminy Tarnowo Podgórne; Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie ul. Kościelna 46/48, 62-081 Przeźmierowo; Gimnazjum im Polskich Noblistów w Baranowie, ul. Wypoczynkowa 93, 61-081 Przeźmierowo.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Konsorcjum Firm:

Lider: DGP Catering Partner Sp. z o.o. Ul. Najśw. Marii Panny 14 lok.1 59-220 Legnica

DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. Ul. Najśw. Marii Panny 5e 59-220 Legnica

P.U. GOS-ZEC Sp. z o.o. Ul. Gdyńska 54 61-016 Poznań

Cena brutto: 274 932,20 zł

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  4 oferty.

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

(punktacja)

1.

CATERING-FRYTKA Piotr Adrych

Ul. Gen.Kutrzeby 1/65

62-010 Pobiedziska

Oddział Poznań: ul Ostrobramska 20

310 230,20 zł

(99)

2.

„LOKUM" Łukasz Guderski

Ul. Literacka 45

60-461 Poznań

366 314,80 zł

(98)

3.

LOSIR Sp. z o.o.

Ul. Kołłątaja 2

62-020 Luboń

349 058,00 zł

(Oferta odrzucona)

4.

Konsorcjum Firm:

Lider: DGP Catering Partner Sp. z o.o.

Ul. Najśw. Marii Panny 14 lok.1

59-220 Legnica

DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o.

Ul. Najśw. Marii Panny 5e

59-220 Legnica

P.U. GOS-ZEC Sp. z o.o.

Ul. Gdyńska 54

61-016 Poznań

 

274 932,20 zł

(100)

 

 

Ponadto informuję, że w postępowaniu:

 Wykluczono wykonawcę:

LOSIR Sp. z o.o.; Ul. Kołłątaja 2; 62-020 Luboń

Uzasadnienie - Wykonawca wniósł wadium po upływie terminu składania ofert, w związku z powyższym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp został wykluczony z postępowania.

Odrzucono ofertę nr 3

LOSIR Sp. z o.o.; Ul. Kołłątaja 2; 62-020 Luboń

Uzasadnienie - Wykonawca wniósł wadium po upływie terminu składania ofert i został wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z tym jego ofertę uznaje się za odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt.2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
19.07.2014 r.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-07-14 13:15:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-07-14 13:15:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-07-14 13:15:27)