logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 czerwca 2017 r.

WOP.271.13.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

               

 

Informuję, że w dniu 14 czerwca 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie terenu rekreacyjnego w Przeźmierowie przy ul. Olszynowej.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

GARTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Ul. Słoneczna 5

62-020 Swarzędz

Cena brutto - 263 947,52 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

Łączna liczba punków

1.

GARTE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka Komandytowa

Ul. Słoneczna 5

62-020 Swarzędz

263 947,52

[60]

60

[40]

 

100

2.

PUB „BRUKPOL" S.C.

Strzelce Wielkie 81 C

63-820 Piaski

463 071,00

[34,20]

60

[40]

74,20

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19/06/2017 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-06-14 11:07:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-06-14 11:07:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-06-14 11:07:11)