logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 13 marca 2014 r.

ZP. 271.13.2014

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 13 marca 2014r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c. Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

Cena brutto: 1 388 043,80zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono  3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

Liczba uzyskanych punktów

1.

Zakład Robót Inżynieryjno Drogowych TAR-DROG s.c.

Ul. Poznańska 62a, 62-080 Tarnowo Podgórne

1 832 260,93

99

2.

Zakład Budowlano-Montażowy Nowo-Instal-Bud s.c.

Paweł i Michał Świergiel

Ul. Półwiejska 23, 64-300 Nowy Tomyśl

1 388 043,80

100

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlano-Transportowe ANDER 87

Tomasz i Grzegorz Janaszak

Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo

1 933 057,93

x

 

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania odrzucono ofertę Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlano-Transportowego ANDER 87 Tomasz i Grzegorz Janaszak Ul. Poznańska 21, 62-040 Puszczykowo. Zamawiający odrzucił ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca załączył do oferty kosztorys, który nie zawiera wszystkich pozycji przedmiarów robót, tak jak to było wymagane w pkt. 9d  SIWZ. W kosztorysie ofertowym brak następujących pozycji:

a)    sieć kanalizacji, etap 1A - 5d.1, 6d.1,

b)    sieć kanalizacji, etap 1B - 5d.1, 6d.1, 13d.2, 14d.2,

c)    sieć kanalizacji, etap 2 - 4d.1, 47d.6, 48d.6

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19/03/2014r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-03-14 08:21:09)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-03-14 08:21:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-03-14 08:21:09)