logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 14 stycznia 2014 r.

ZP. 271.87.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

            Informuję, że w dniu 14 stycznia 2014 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie.

 

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu:

SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 4 404,42 zł. brutto

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 5 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

EKO-NAJ Artur Różewicz

Ul. Sosnowa 5a, 62-800 Kalisz

11 316,00

x

2.

MP PROJEKT Maciej Pospieszny

Stróżki 45c, 64-510 Wronki

19 680,00

97

3.

Mbs projekt Maciej Święch

Ul. Ks. Jakuba Przewoźnego 34, 62-090 Cerekwica

5 412,00

99

4.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10m4, 62-081 Baranowo

5 904,00

98

5.

SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

4 404,42

100

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono firmę EKO-NAJ Artur Różewicz Ul. Sosnowa 5a, 62-800 Kalisz - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzupełnione na wezwanie Zamawiającego dokumenty nie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu  na dzień składania ofert. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą - art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp umowa o zamówienie publiczne umowa może zostać zawarta po dniu 20/01/2014 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2014-01-14 13:35:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2014-01-14 13:35:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2014-01-14 13:35:02)