logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 11 grudnia 2017 r.

WOP.271.55.2017

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Informuję, że w dniu 11 grudnia 2017 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy istniejących boiskach w Wysogotowie.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, niepodlegającą odrzuceniu firmy:

PROGRES

Sebastian Kurpisz

ul. Lipowa 40/9

64-100 Leszno

Cena brutto - 421 240,08 zł.

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt. Bilans ceny i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu złożono 3 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

 

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Okres gwarancji w m-ach

[pkt]

 

Łączna liczba punktów

1.

PROGRES

Sebastian Kurpisz

ul. Lipowa 40/9

64-100 Leszno

421 240,08

[60]

60

[40]

100

2.

GARDENAE S.C.

E. Gutowska, M. Antowski

ul. Sienkiewicza 6/17

60-817 Poznań

525 603,92

[x]

60

[x]

x

3.

PLENERBUD GRZEGORCZYK

Spółka Jawna

ul. Wiklinowa 28, Kamionki

62-023 Gądki

517 795,64

[48,81]

60

[40]

88,81

Zamawiający informuje, że z postępowania odrzucono ofertę nw. firmy:

GARDENAE S.C., E. Gutowska, M. Antowski, ul. Sienkiewicza 6/17, 60-817 Poznań - oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Wykonawca nie wycenił w kosztorysie pozycji 5.27, 5.28, 5.29, 5.30.

 

Umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18/12/2017 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2017-12-13 12:26:36)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2017-12-13 12:26:36)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2017-12-13 12:26:36)