logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 13 grudnia 2011 r.

BOP. 271.89.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

 

 

            Informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie czystości na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegająca odrzuceniu firmy:

 

Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM Sp. z o.o. 

ul. Zachodnia 4  62-080  Tarnowo Podgórne

Cena oferty: 755.053,56 zł brutto

 

W postępowaniu wpłynęła jedna oferta.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
13.12.2011 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-12-13 09:39:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-12-13 09:39:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-12-13 09:39:39)