logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 13 grudnia 2011 r.

BOP. 271.88.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na bieżącą likwidację dzikich wysypisk śmieci

na terenie Gminy Tarnowo Podgórne

 

 

            Informuje, że w dniu 12 grudnia 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na bieżąca likwidację dzikich wysypisk śmieci na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegająca odrzuceniu firmy:

 

Zakład Sprzątania Placów i Ulic

Mielczarek, Sobański s.j.

ul. Jasielska 7b   60-476   Poznań

 

W postępowaniu wpłynęły 4 oferty:

 

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

Punktacja

1.

„TBBW - BIS" PPHU  Tomasz de Ville

Sady, ul. Porzeczkowa 2

62-080  Tarnowo Podgórne

1.     81,00

2.     92,25

3.   107,01

 

72,00

0,58

1,72

Σ  74,30

2.

Zakład Usług Komunalnych „SAN-EKO"

K. Skoczylas

ul. Łukaszewicza 37A/1

60-729   Poznań

1.   108,00

2.     10,80

3.     37,80

 

 

54,00

5,00

4,88

Σ  63,88

3.

„ASTRA" Usługi Wielobranżowe, Handel

Aldona Wesołowska

ul. Mścibora 88

61-062   Poznań

1.     93,59

2.     61,50

3.     36,90

 

 

62,31

0,88

5,00

Σ  68,19

4.

Zakład Sprzątania Placów i Ulic

Mielczarek, Sobański s.j.

ul. Jasielska 7b

60-476   Poznań

1.     64,80

2.   123,00

3.   123,00

 

90,00

0,44

1,50

Σ  91,94

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
13.12.2011 r.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-12-13 09:19:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-12-13 09:19:18)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-12-13 09:19:18)