logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 listopada 2012 r.

ZP. 271.58.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 12 listopada 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Gminy Tarnowo Podgórne i podległych jednostek organizacyjnych w latach 2013-2014.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy ENEA SA ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, Departament Handlu Zespół ds. Przetargów Publicznych ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.

Część A - 1 694 608,12 zł. Brutto, zadanie B - 933 346,73 zł. brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt.) w ramach poszczególnych części.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 23.11.2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-11-13 09:21:32)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-11-13 09:21:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-11-13 09:21:32)