logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 listopada 2012 r.

ZP. 271.65.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 12 listopada 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru

 

W ramach poszczególnych zadań wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

zadanie nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 7 252,08 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach części 1 - 100 pkt.

zadanie nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

Cena oferty: 1 473,54 zł brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach części 2 - 100 pkt.

Zadanie nr 3:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CAMINO Mariusz Kluczyk Ul. Grzybowa ¾ , 62-030 Luboń

Cena oferty: 11 808,00 zł. brutto

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów w ramach części 3 - 100 pkt.

 

 

W postępowaniu złożono 9 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Zadanie 1

Cena brutto oferty w zł.

Zadanie 2

Cena brutto oferty w zł.

Zadanie 3

1.

HEN-K Inwestycje, Handel, Marketing

Ul. Budowlanych 10 m 4, 62-081 Baranowo

9 471,00

2 091,00

17 097,00

2.

Budconsult Doradztwo Budowlane

Ul. Chrobrego 29

64-720 Lubasz

17 220,00

1 741,68

27 060,00

3.

Inwestor KOMBIA CONSULTING Sp. z o.o.

Ul. Rysia 1, 87-100 Toruń

40 599,84

x

68 435,97

4.

Jan Grzempa

Ul. A. Kaźmierczaka10

64-000 Kościan

18 573,00

1 476,00

31 488,00

5.

MD PROJEKT Kompleksowe Usługi Inżynierskie Dariusz Śródecki

Ul. Półwiejska 5,

62-025 Kostrzyn

8 681,87

1 698,60

13 773,31

6.

CONY Sp. z o.o.

Ul. Bonin 28/20

60-658 Poznań

15 129,00

2 475,99

23 887,83

7.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane

CAMINO Mariusz Kluczyk

Ul. Grzybowa 3/4

62-030 Luboń

8 487,00

1 476,00

11 808,00

8.

KS Invest Consult-Krzysztof Sas

Os. B. Chrobrego 33/72

60-681 Poznań

28 659,00

5 412,00

40 959,00

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SABRE Tomasz Szabelski

Ul. Osiedlowa 5, 62-050 Mosina

7 252,08

1 473,54

15 311,04

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne na zadanie nr 1, 2, 3 może zostać zawarta po dniu 13/11/2012 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-11-13 09:41:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-11-13 09:41:26)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-11-13 09:41:26)