logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 12 listopada 2012 r.

ZP. 271.60.2012

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 12 listopada 2012 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku komunalnym przy ul. Leśnej w Przeźmierowie w zakresie lokali mieszkalnych.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu EKOINSTAL A. Grabarczyk i Wspólnicy Spółka j. Ul. Wodna 4, 62-500 Konin.

Cena brutto - 60 741,94zł.

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów - 100 pkt.

W postępowaniu wpłynęło 10 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł.

Liczba uzyskanych punktów

1.

TERMO-INSTAL Paweł Frąszczak

Ul. Sienkiewicza 4

62-100 Wągrowiec

72 235,76

97

2.

OLMAZ Sp. z o.o.

Ul. Poznańska 62/2, 62-060 Modrze

88 478,90

94

3.

Zakład Instalacji Sanitarnych Mieczysław Janiszewski

Ul. Jodłowa 15, 62-045 Pniewy

72 573,55

96

4.

ROTH - Instalacje Sanitarne, Grzewcze i Gazowe Andrzej Roth

Ul. Błotna 17, 61-423 Poznań

79 280,28

95

5.

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane MAREX Marek Foltynowicz

Ul. Podgórna 67, 62-064 Plewiska

73 856,10

x

6.

SUNGAS Grzegorz Wojciechowski

Ul. Karpia 19, lok. 60, 61-619 Poznań

70 122,01

98

7.

Zakład Instalacji Sanitarnych „KOWAL" Robert Kowal

Ul. Poznańska 7/4, 62-045 Pniewy

119 761,45

92

8.

EKOINSTAL A. Grabarczyk i Wspólnicy Spółka j.

Ul. Wodna 4, 62-500 Konin

60 741,94

100

9.

Zakład Inastal. Wod-kan gazu i c.o.

Bogusław Bzdęga

Ul. Skryta 14, 62-050 Mosina

63 821,28

99

10.

ART BUD Roboty Ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz inż. Artur Przybylski

Pl. Waryńskiego 8/3, 60-579 Poznań

95 602,25

93

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 19.11.2012 r.

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane MAREX Marek Foltynowicz Ul. Podgórna 67, 62-064 Plewiska - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.

Ofertę złożoną przez wykonawcę wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2012-11-13 11:00:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2012-11-13 11:00:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2012-11-13 11:00:53)