logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 13 października 2011 r.

BOP. 271.70.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót rozbiórkowych,

wykonanie płyty fundamentowej oraz dostawę i montaż 7 garaży

blaszanych przy ul. Pocztowej 3 w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

            Informuje, że w dniu 13 października 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie płyty fundamentowej oraz dostawę i montaż 7 garaży blaszanych przy
ul. Pocztowej 3 w Tarnowie Podgórnym.

 

W obu częściach wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

Zakład Ogólnobudowlany inż. Adam Kubiak  ul. Kasztanowa 18, 62-081  Przeźmierowo

  Cena oferty część I: 36.121,95 zł brutto,

  Cena oferty część II: 28.757,40 zł brutto,

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.

  • 1. KONSTRUKCJE Sp. z o.o. ul. Wałowa 34 33-100 Tarnów

Cena oferty część I: nie złożono oferty

Cena oferty część II: 57.674,70 zł brutto, liczba punktów 99

 

 

  • 2. Zakład Ogólnobudowlany inż. Adam Kubiak ul. Kasztanowa 18, 62-081 Przeźmierowo

Cena oferty część I: 36.121,95 zł brutto, liczba punktów 100

Cena oferty część II: 28.757,40 zł brutto, liczba punktów 100

 

  • 3. Przedsiębiorstwo Projektowo Budowlane „T.W. Projekt" Tobiasz Walczak

ul. Pleszewska 51  63-720 Koźmin Wlkp

Cena oferty część I: 55.792,55 zł brutto, liczba punktów 99

      Cena oferty część II: nie złożono oferty

 

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
13.10.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-10-13 10:31:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-10-13 10:31:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-10-13 10:31:53)