logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 13 września 2011 r.

BOP. 271.45.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę

dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sadach

 

         Informuje, że w dniu 12 września 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla potrzeb mieszkań komunalnych Gminy wraz
z infrastruktura i zagospodarowaniem terenu w Sadach.

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

 

PPUiH „AGROBEX" Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 7  60-845  Poznań

        Cena oferty: 3.130.000,00 zł brutto.

 

 

W postępowaniu wpłynęło 5 ofert.

  • 1. Przedsiębiorstwo Kompleksowej Obsługi Budownictwa WEGNER Sp. j.

Rudki 10, 62-240  Trzemeszno

Cena oferty: 4.452.284,90 zł brutto, liczba punktów 96

 

  • 2. Konsorcjum TOMBUD / KALDO ul. Żytnia 21, 64-100 Leszno

Cena oferty: 3.556,320 zł brutto, liczba punktów  - 98

 

  • 3. LEPIKO Sp. z o.o. Skórzewo ul. Skórzewska 19 60-185 Poznań

Cena oferty: 3.337.500,00 zł brutto liczba punktów 99

 

 

  • 4. POS-REMAL Sławomir Świtała Michorzewo ul. Polna 1 64-316 Kuślin

Cena oferty: 4.209.334,00 zł brutto, liczba punktów 97

 

  • 5. PPUiH „AGROBEX" Sp. z o.o. ul. Kochanowskiego 7 60-845 Poznań

Cena oferty: 3.130.000,00 zł brutto, liczba punktów 100

 

Zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. 3 lit. a umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
13.09.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-09-13 09:30:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-09-13 09:30:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-09-13 09:30:14)