logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 13 lipca 2018 r.

WOP. 271.18.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY CZĘŚCI 1 I

O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI 2

 

               

 

Informuję, że w dniu 13 lipca 2018 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

 

W części 1 wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy:

Część 1:

Electronic Control System SA

Ul. Krakowska 84

32-083 Balice

Cena brutto - 1 955 700,00 zł.

 

Oferta w ramach części 1 otrzymała najwyższą ilość punktów. Bilans ceny, mocy zainstalowanej wszystkich opraw oświetleniowych, trwałości strumienia światła oprawy ulicznej i okresu gwarancji był najkorzystniejszy.

 

W postępowaniu w części 1 złożono 2 oferty.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

[pkt]

 

Moc zainstalowana wszystkich opraw oświetleniowych

[pkt]

Trwałość strumienia światła oprawy ulicznej

[pkt]

Okres gwarancji w latach

[pkt]

Łączna liczba punktów

1.

Electronic Control System SA

Ul. Krakowska 84

32-083 Balice

1 955 700,00

[60]

40,80 kW

[30]

100 000h

[1]

10

[5]

96

2.

SEM Zakład Elektrotechniczny Jakub Maćkowiak, Stefan Maćkowiak Sp.j.

Ul. Podgórna 6

62-051 Łęczyca

2 025 036,33

[57,95]

 

40,82 kW

[29,99]

 

100 000h

[1]

10

[5]

93,94

 

Umowa o zamówienie publiczne na część 1 może zostać zawarta po dniu 23/07/2018 r.

 

Ponadto Zamawiający informuje, iż postępowanie w części 2 zostało unieważnione, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2018-07-13 10:10:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2018-07-13 10:10:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2018-07-13 10:10:45)