logo
logo bip
 

Tarnowo Podgórne, dnia 13 lipca 2011 r.

BOP. 271.41.2011

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

 

dot. postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku

gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym

 

 

 

 

            Informuje, że w dniu 12 lipca 2011 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu firmy.

 

Zakład Produkcyjno Usługowo - Handlowy „SEKUTERSKA"

        ul. Jana Pawła II 21/3   64-730   Wieleń

        Cena oferty: 66.314,68 zł brutto

 

 

W postępowaniu wpłynęły 3 oferty

 

  • 1. Zakład Murarski Marek Dobieżyn ul. Porzeczkowa 41 61-306 Poznań

Cena oferty: 93.641,36 zł brutto, liczba punktów 99

 

  • 2. POL-BUD Ryszard Polnik, ul. Łukaszewicza 47 62-060 Stęszew

Cena oferty: 77.734,88 zł brutto, liczba punktów - oferta odrzucenia

 

  • 3. Zakład Produkcyjno Usługowo - Handlowy „SEKUTERSKA"

ul. Jana Pawła II 21/3   64-730   Wieleń

Cena oferty: 66.314,68 zł brutto, liczba punktów - 100

 

W postępowaniu wykluczono wykonawcę:

 

POL-BUD Ryszard Polnik, ul. Łukaszewicza 47  62-060  Stęszew - wykonawca wykluczony na podstawie art.24 ust.2 pkt. 4 ustawy PZP - nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania na podstawie art.26 ust.3 ustawy.

Oferta wykonawcy wykluczonego została odrzucona

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu
18.07.2011 r.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Oskar Cierpiszewski (2011-07-13 09:34:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Oskar Cierpiszewski (2011-07-13 09:34:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Oskar Cierpiszewski (2011-07-13 09:34:30)