logo
logo bip

Tarnowo Podgórne, dnia 12 czerwca 2013 r.

ZP. 271.28.2013

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

            Informuję, że w dniu 12 czerwca 2013 r. zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu przebudowy ul. Szkolnej w Chybach wraz z nadzorem autorskim

 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą niepodlegającą odrzuceniu

WEBA Beata Rajch

Os. Czecha 28/6, 61-287 Poznań                           

Cena oferty: 16 974,00 zł brutto

 

Oferta otrzymała maksymalną ilość punktów 100 pkt.

 

W postępowaniu złożono 10 ofert.

Lp.

Nazwa wykonawcy

Cena brutto oferty w zł

 

Liczba uzyskanych punktów

1.

P.W.K.- Projektowanie i Wykonawstwo Komunikacja

Ul. Strumykowa 26A/12, 65-101 Zielona Góra

28 900,00

97

2.

Biuro Inżynierii Lądowej EUROSTRADA Rufin Jarka

Ul. Przemysłowa 5/19, 64-700 Czarnków

18 819,00

98

3.

Michał Bartosik Pracownia AMB

Ul. Półwiejska 41/27, 61-886 Poznań

17 835,00

99

4.

Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy DRO-BUD

Jerzy Wiśniewski

Ul. Fr. Bartosza 12, 77-400 Złotów

38 130,00

94

5.

WEBA Beata Rajch

Os. Czecha 28/6, 61-287 Poznań

16 974,00

100

6.

CBBR Sp. Z o.o.

Ul. Sławików 14, 44-200 Rybnik

33 213,77

96

7.

Pracownia Projektowa DROGBIT mgr inż. Grzegorz Piluszczyk

Ul. Miła 20, 64-920 Piła

33 579,00

x

8.

INSTAL-POZNAŃ PROJEKT Sp. Z o.o.

Ul. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań

31 242,00

x

9.

JM SANTECH mgr inż. Julia Wiśniewska

Os. Bolesława Śmiałego 26/17, 60-682 Poznań

33 763,50

95

10.

SD PROJEKT Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c.

Ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań

23 739,00

x

 

Zamawiający informuje, iż z postępowania wykluczono nw. firmy i odrzucono ich oferty:

a.      Pracownia Projektowa DROGBIT mgr inż. Grzegorz Piluszczyk Ul. Miła 20, 64-920 Piła - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Oferta uznana za odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

b.      INSTAL-POZNAŃ PROJEKT Sp. Z o.o. Ul. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań -wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie uzupełnił dokumentów pomimo wezwania zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Oferta uznana za odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

c.       SD PROJEKT Mikołajczyk Cyrkiel Jasiukiewicz s.c. Ul. Szymborska 10/8, 60-254 Poznań - wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca nie udokumentował spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Oferta uznana za odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa o zamówienie publiczne może zostać zawarta po dniu 18/06/2013 r.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Monika Spychała (2013-06-13 11:21:37)
  • zaakceptowanie treści informacji: Monika Spychała (2013-06-13 11:21:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Spychała (2013-06-13 11:21:37)